UT Transport i Norr AB

090-125802

info@utt.se

Om oss

UT Transport i Norr AB är ett familjeägt företag som bildades 1987 och har haft nuvarande ägare sedan år 2000. Företaget beräknas omsätta ca 70 miljoner det kommande bokslutet 2013/2014 och sysselsätter ca 90 personer.
Ambitionen sedan ägarskiftet år 2000 har varit att bredda föregets verksamhet och i det arbetet har vår ledstjärna varit vår affärsidé som innebär att alltid prioritera hög kvalitet och säkerhet på samtliga uppdrag som vi utför. Detta gäller alla uppdrag, såväl stora som små. Företaget arbetar kontinuerligt med att behålla och förbättra kvaliteten på samtliga uppdrag. Detta gäller även arbetet för att arbeta så miljösmart som möjligt. Vi gör detta genom att exempelvis alltid ha en bilpark som uppfyller de senaste miljökraven. Vår framtidsvision är att fortsätta växa i en takt som gör att vi kan behålla en god kvalitet på företagets samtliga uppdrag.
Företaget har sedan ägarbytet haft en kraftig tillväxt, där omsättningen har ökat med 900%

Våra kärnverksamheter är:

 • AGA- gas: industrigas och tillbehör, medicingas och torrisdepå
 • Distribution av mediciner till apotek
 • Godsdistribution
 • Kranbilstransporter
 • Budkörning
 • Transport av mjölkprover
 • Posttransporter
 • Tidningsdistribution
 • Livsmedelstransporter
 • Transport av labprover
 • Leveranser och installationer av vitvaror och datorer