UT Transport i Norr AB

090-125802

info@utt.se

Wells fargo retail kreditkort http://apotekutanrecept.se/ Dick piller som fungerar
Skriv ut

18 december, 2013

Personalpolicy

” UT Transport i Norr AB’s framgång beror till största delen på varje medarbetares insats. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativ och flexibilitet. Genom ett öppet och dynamiskt klimat skapas professionella förutsättningar för utveckling av medarbetarnas kompetens och viljan att utföra arbetet på ett korrekt och personligt sätt.”

 

I praktiken innebär vår personalpolicy:

  • Att rekrytering och introduktion sker med noggrannhet och omsorg.
  • Att varje medarbetare skall ha möjlighet och tillfälle att regelbundet framföra sina åsikter.
  • Att vår främsta tillgång är medarbetarnas kompetens, där varje medarbetare skall få en utvärdering av sina arbetsinsatser ställt i relation till den personliga utvecklingsplanen.
  • Att den interna arbetsmiljön uppfattas positivt och stimulerar till effektivt arbete.
  • Att arbetsmiljöarbetet skall drivas så att medarbetarna inte utsätts för ohälsa och olycksfall på såväl kort som lång sikt.
  • Att jämställdhetsarbetet skall drivas så att medarbetare behandlas lika oberoende av kön.
  • Att varje medarbetare skall få information om verksamhetens övergripande målsättningar.
  • Att varje mewarbetare skall få information om verksamhetens utveckling.
  • Ansvaret för personalpolitikens genomförande ligger på ledningen
  • för Umeå Tidningstransporter.