UT Transport i Norr AB

090-125802

info@utt.se

Wells fargo retail kreditkort http://apotekutanrecept.se/ Dick piller som fungerar
Skriv ut

18 december, 2013

Jämställdhetspolicy

För medarbetare på UT Transport i Norr AB ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung.
Det ligger i UT Transport i Norr AB’s intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.
Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.
Ett ansvarstagande i vårt handlande vad gäller jämställdhetsfrågor är av stor vikt, då det gör att Umeå Tidningstransporter uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare vilket ger ett gott förtroende för vår verksamhet från medarbetare, kunder och allmänhet.