UT Transport i Norr AB

090-125802

info@utt.se

Wells fargo retail kreditkort http://apotekutanrecept.se/ Dick piller som fungerar
Skriv ut

18 december, 2013

Trafiksäkerhetspolicy

Umeå Tidningstransporter AB skall vara ett föredöme i vår bransch. Detta ska ske genom att resor och transporter i all vår verksamhet skall vara kvalitetssäkrad ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det skall medföra att våra chaufförer, medtrafikanter och kunder skall uppleva säkerhet och trygghet. Våra åtgärder, vårt uppträdande och beteende i trafiken skall bidra till att förverkliga en säker trafikmiljö samt göra att Umeå Tidningstransporter AB uppfattas som ett föredöme i vår bransch.

Det innebär att:

  • Våra fordon skall vara väl underhållna och i trafiksäkert skick.
  • Vi ska alltid använda bilbälte.
  • Vi ska hålla avstånd till framförvarande fordon.
  • Vi ska respektera och följa hastighetsbestämmelserna och andra trafikregler.
  • Våra chaufförer får själva avgöra om det går att utföra en transport på ett säkert sätt vid extremt väder eller väglag.
  • Vi ska vara sprit-, drog- och medicinfria (i de fall medicinerna påverkar förarens körförmåga) samt undvika att köra då vi är trötta.
  • Vi skall använda företagets system för rapportering av fel på fordon och återrapportering skall finnas.
  • Vi ska följa de regler som finns för körtider, rast och vilotider. Vi ska alltid ta rast när vi känner trötthet.
  • Vid inköp av fordon och utrustning skall faktorer som förbättrar trafik- och personalsäkerhet särskilt beaktas.

 

Planering:
Våra transporter planeras alltid så att vi inte bryter mot gällande lagstiftning. Vi tar också hänsyn till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning, försening hos kund och dålig väderlek. Vi arbetar aktivt för att förebygga stress vid planering av våra uppdrag. Vi går igenom alla faktorer som kan påverka körtiden med våra kunder vid varje ny upphandling.
Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy.