UT Transport i Norr AB

090-125802

info@utt.se

Wells fargo retail kreditkort http://apotekutanrecept.se/ Dick piller som fungerar
Skriv ut

18 december, 2013

Alkohol och drogpolicy

UT Transport i Norr AB´s inriktning på transporter och verksamhet i trafiken ställer höga krav på vår alkohol- och drogpolicy, och hur vi lever upp till den.
Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning/konsumtion av narkotikaklassade preparat samt missbruk av alkohol. Anabola steroider skall jämställas med narkotikaklassade preparat. Policyn gäller samtliga medarbetare på företaget.

Om en anställd är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen ska han eller hon omedelbart skickas hem. När drogmissbruk upptäcks skall detta hanteras enligt individuellt åtgärdsprogram och detta skall ska i samarbete med företagshälsovården. Målet är att missbruket skall bort och att medarbetaren skall ha kvar sin anställning.
Varje medarbetare skall vara informerad om företagets policy och inställning i fråga om alkohol- och drogmissbruk.

Attityden inom UT Transport i Norr AB skall vara att vi som arbetskamrater och medmänniskor inte skall acceptera kollegors missbruk. Vi skall istället medverka till att han eller hon får hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt.

Alla anställda vid UT Transport i Norr AB har ansvar över att denna policy efterlevs.